Čistenie a dezinfekcia vzduchotechniky

Vzduchotechnika a ventilačný systém inštalovaný v rôznych budovách, priemyselných a výrobných halách, reštauráciách, obchodných centrách, zdravotných zariadeniach, wellnesoch, administratívnych budovách a športových centrách bez možnosti priameho vetrania je určený, aby zaisťoval tepelnú pohodu, odvádzal škodlivé látky a často je jediný zdroj prívodu čerstvého vzduchu.

Systém vzduchotechnických potrubí sa môže stať zdrojom znečistenia prachom a tukom, stáva sa ideálnou živnou pôdou pre rast baktérií, plesní a vírusov, ktoré spôsobujú alergie a respiračné choroby. Preto je vždy veľmi dôležité vykonávať pravidelnú inšpekciu a čistenie ventilačných systémov a rozvodov.

Spoločnosť PEGAS KLIMA Vám ponúka čístenie a dezinfekciu vzduchotechnických zariadení.