Čistenie a dezinfekcia vzduchotechniky

Vzduchotechnika a ventilačný systém inštalovaný v rôznych budovách, priemyselných a výrobných halách, reštauráciách, obchodných centrách, zdravotných zariadeniach, wellnesoch, administratívnych budovách a športových centrách bez možnosti priameho vetrania je určený, aby zaisťoval tepelnú pohodu, odvádzal škodlivé látky a často je jediný zdroj prívodu čerstvého vzduchu.

Systém vzduchotechnických potrubí sa môže stať zdrojom znečistenia prachom a tukom, stáva sa ideálnou živnou pôdou pre rast baktérií, plesní a vírusov, ktoré spôsobujú alergie a respiračné choroby. Preto je vždy veľmi dôležité vykonávať pravidelnú inšpekciu a čistenie 

ventilačných systémov a rozvodov.

Spoločnosť PEGAS KLIMA Vám ponúka čístenie a dezinfekciu vzduchotechnických zariadení.

V Pegase neustále vyvíjame a zdokonaľujeme naše služby, aby sme splnili a prekonali najvyššie očakávania našich zákazníkov. V súvislosti s aktuálnou situáciou sme sa preto rozhodli konať a rozšíriť našu ponuku o nové produkty a služby v súvislosti s čistením vzduchovodov a ventilačných systémov vo firmách, obchodných centrách, alebo v akomkoľvek priemysle vybaveným vzduchotechnikou. Požiadavky na hygienu sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, a obchodníci a majitelia podnikov nemôžu podceňovať bezpečnostné opatrenia potrebné na zaistenie zdravia svojich zákazníkov a pracovníkov.

Práve preto Vám ponúkame nové produkty na čistenie vzduchotechniky. Tieto produkty si u nás môžete zakúpiť, alebo si takéto profesionálne čistenie môžete u nás len jednoducho objednať.

Mechanické čistenie je najúčinnejšou metódou čistenia

Nečisté ovzdušie v priestore budovy vystavuje ľudí, ktorí sa v nej pohybujú, zdravotnému riziku. Znečisťujúce látky nahromadené vo ventilačnom systéme výrazne znížia kvalitu vzduchu vo vnútri klimatizovaného priestoru. Ak sú znečisťujúce látky ponechané vo vzduchovom ventilačnom systéme, u týchto ľudí sa prípadne vyvinú alergie alebo astmatické reakcie a v závažných prípadoch chronické ochorenia dýchacích ciest. V záujme zlepšenia kvality ovzdušia a minimalizovania zdravotného rizika by odstránenie znečisťujúcich látok v systéme a potrubiach malo byť hlavným aspektom pri údržbe priestorov budovy.

Početné štúdie preukázali, že mechanické čistenie je najúčinnejšou metódou odstraňovania znečisťujúcich látok v potrubnom systéme. Profesionálne čistenie vzduchových kanálov vám zaručí udržanie čistoty a hygieny vetracích potrubí vašej budovy a zvýšenie pohodlia ľudí, ktorí sa v nej vyskytujú.

Spoľahlivo vysoká kvalita

Vo firme Pegas dbáme na kvalitu nielen našich produktov, ale aj prístrojov a vybavenia na vykonávanie našich servisných služieb. Pre dôkladné vykonanie čistenia vzduchotechnických systémov v budovách sme vybrali značku vysoko kvalitných produktov s dlhoročnými skúsenosťami s vývojom a výrobou zariadení na čistenie vzduchovodu.

Výrobky tejto značky boli navrhnuté a vyrobené tak, aby vyhovovali a prekračovali potreby údržby ventilačného systému. Patria sem náročné systémy a požiadavky, aké sa vyskytujú v nemocniciach, reštauráciách a priemyselných budovách.

Tieto čistiace zariadenia sú známe svojou vysokou kvalitou, praktickosťou a robustnou štruktúrou. Kvalita je jedným z ich kľúčových princípov.

Ak si prajete zakúpiť čistiace zariadenie pre Váś podnik, alebo si prajete u nás objednať túto službu bez zakúpenia prístroja, neváhajte nás kontaktovať. V oboch prípadoch Vám radi poradíme.