Vetranie a rekuperácia

Čerstvý vzduch je jednou zo základných potrieb človeka. Niektoré zdroje udávajú, že až 90% života strávime v uzavretých priestoroch. Je preto dôležité zaistiť prísun čerstvého vzduchu s optimálnou teplotou, vlhkosťou, čistotou. Ponúkame Vám komplexné riešenia v oblasti vetrania vo všetkých oblastiach od rodinných domov, administratívy, priemysel, až po čisté priestory. Pri výbere dodávateľa vzduchotechnickej jednotky dôsledne zvažujeme všetky aspekty, a spolupracujeme so špičkovými svetovými výrobcami. Zároveň ponúkame realizáciu v zmysle príslušných platných noriem a požiadaviek zákazníka. o dokončení montáže sa dielo odovzdá s podkladmi a všetkými požadovanými protokolmi. 

Vetranie s rekuperáciou tepla prináša množstvo výhod, ktoré oceníte pri bežnom používaní doma či v práci. Okrem prísunu čerstvého vzduchu zamedzí veľkým tepelným stratám pri bežnom vetraní oknami a tým šetrí náklady na vykurovanie. Ak by sme to mali povedať jednoduchšie, rekuperácia znamená, že spätne získavame teplo. Privádzaný vzduch do budovy sa predhrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý z miestnosti odvádzame. 

Za pomoci rekuperačného výmenníka sa odovzdá odpadové teplo. Okrem toho sa v prípade využívania rekuperácie vzduch účinne čistí od prachu, nečistôt a peľu, čo je má veľmi priaznivý vplyv napríklad pre astmatikov či alergikov.


Vzduchotechnika Poprad! 

Okrem centrály v Prešove nás nájdete aj v Poprade.