Servis

Úspora energie nekončí kúpu ani inštaláciou energeticky účinného zariadenia. Zariadenie musí byť v prevádzke pri optimálnych podmienkach. Náš konštrukčný tím Daikin sa neustále usiluje o zlepšenie energetickej účinnosti našich systémov. 

Servis klimatizácie Poprad, Prešov a okolie.

Servis Daikin je tu, aby vám pomohol udržiavať vaše jednotky v účinnej prevádzke pomocou optimalizovaného uvedenia do prevádzky a spustenia, pravidelnej a preventívnej údržby, vzdialeného monitorovania, zlepšenia výkonu jednotiek a poskytovania nákladovo efektívnych inovácií, aby ste mohli naplno využívať našu najmodernejšiu technológiu.Prečo je výhodné riešiť servis a údržbu?


Spoľahlivosť

Servis Daikin a tím Pegas servisu, ktorý je súčasťou siete servisných partnerov sa usilujú vyvinúť inteligentné služby a riešenia, ktoré prekonajú vaše očakávania. Spoľahlivosť vám zaručuje fakt, že o vaše jednotky sa starajú odborníci.


Zlepšená bezpečnosť

Keď nie je prevádzka jednotky v optimálnom stave po dlhšiu dobu, môže spôsobovať nebezpečné pracovné podmienky alebo poruchy. Pravidelná údržba zaručuje bezpečnú prevádzku jednotky a jej súlad s miestnymi nariadeniami a požiadavkami.


Súlad s legislatívou

To, že sa na vašom systéme vykonáva údržba a servis vám dáva istotu, že sú splnené všetky príslušné legislatívne požiadavky.


Zdravý vzduch

Správne udržiavaná jednotka nielenže vykuruje alebo ochladzuje priestory, ale zabraňuje aj problémom s kvalitou vzduchu. Čisté filtre a výmenníky znamenajú lepší vzduch pre vaše dýchanie. Neudržiavaná jednotka je zdrojom nečistoty, plesní a baktérií, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť dýchacie problémy tých, ktorí žijú alebo pracujú v dome alebo kancelárskych priestoroch.


Úspory nákladov

Z dlhodobého hľadiska je pravidelná údržba vždy lacnejšia než servisné zásahy ad-hoc. Preventívna údržba umožňuje vám aj pracovníkom spoločnosti Daikin plánovať dopredu a vyhýbať sa núteným zásahom. Naši odborníci prídu pripravení a tým sa predchádza opakovaným návštevám. Ďalšou výhodou sú prehľadné náklady, ktoré je možné jednoducho zahrnúť do rozpočtu, ako aj jasné a podložené správy o životnom cykle, ktoré naznačujú zváženie budúcich požiadaviek dopredu. V priebehu času to znižuje celkové náklady na vlastníctvo a súvisiace prevádzkové náklady.


Minimálny prestoj

Naplánované návštevy sú prehľadné a ponúkajú dostatok času na nájdenie vhodných dátumov pre ne a vyhnutiu sa tak dopadu na výrobu alebo komfort. Je málo pravdepodobné, že správne udržiavaný systém zlyhá počas hlavnej sezóny. Údržba jednotky znamená menej starostí s tým, že sa jednotka pokazí práve vtedy, keď ju najviac potrebujete.


Zvýšená systémová účinnosť

Pravidelná údržba jednotky zaručuje, že nie sú ohrozené náklady za elektrickú energiu, výkon a že bezpečnostné funkcie a integrita systému spĺňajú najnovšie normy a nariadenia. Bežná údržba, ako sú kontroly, výmeny oleja a kvapaliny, výmeny dielov a iné menšie opravy môžu pomôcť jednotke  k oveľa účinnejšej prevádzke. Následne budete využívať výhody z úspor spotreby energií, pretože prevádzka jednotky bude maximálne efektívna.


Núdzové privolanie pomoci

V prípade, že bude mať jednotka aj tak poruchu, všetky balíky starostlivosti Daikin obsahujú prístup k číslu zákazníckej linky pre núdzové privolanie pomoci. Preventívna a rozšírená starostlivosť tiež obsahujú prístup k zákazníckej linke núdzového servisu mimo bežných pracovných hodín.


Originálne náhradné diely, nástroje a zariadenie

Všetky náhradné diely používané servisom Daikin alebo našou sieťou servisných partnerov sú certifikované spoločnosťou Daikin čo znamená, že riziko poruchy je možné znížiť a zaistiť pritom platnosť záruky. V prípade, že je potrebné otvorenie a generálna oprava, Daikin, ako výrobca, má všetky originálne nástroje, odliatky a zariadenia na vykonanie opráv podľa odporúčaní a udržanie zariadenie na danej úrovni a v prevádzke. Pri starostlivosti o naše jednotky používa Daikin najnovšie servisné prístroje. Tieto prístroje nenájdete bežne v obchodoch a využívajú vykonávanie pokročilého riešenia problémov a odosielania správ, aby zaistili správnu optimalizáciu a nastavenie parametrov jednotky, ako aj overenie integrity systémov klimatizácií Daikin.


Atraktívne riešenia modernizácie

Daikin ponúka aj atraktívne riešenia modernizácie (modernizácia alebo úplná výmena) pre sortiment starších jednotiek. V prípade modernizácie sa hlavné časti jednotky vymenia, aby sa zaistila prevádzka na mnoho ďalších rokov. Využitím certifikovaných riešení modernizácie od spoločnosti Daikin alebo certifikovaných partnerov Daikin si môžete užívať výhody znížených prevádzkových nákladov, bez potreby rekonštrukcie alebo opätovnej inštalácie a súčasťou je aj atraktívna zmluva o záruke, ak si vyberiete dohodu o starostlivosti.