Servis

Servisné služby od firmy Pegas sú tu na to, aby vám pomohli udržiavať vaše jednotky v účinnej prevádzke. Servis realizujeme pomocou optimalizovaného uvedenia do prevádzky, pravidelnej a preventívnej údržby, vzdialeného monitorovania, zlepšenia výkonu jednotiek a poskytovania nákladovo efektívnych inovácií, aby ste mohli naplno využívať našu najmodernejšiu technológiu.

Prečo pravidelne servisovať

Spoľahlivosť

Náš servisný tím, ktorý je súčasťou siete servisných partnerov Daikin, vyvíja inteligentné služby a riešenia, ktoré prekonajú vaše očakávania. Spoľahlivosť vám zaručuje fakt, že o vaše jednotky sa starajú odborníci.

Bezpečnosť

Keď nie je prevádzka jednotky v optimálnom stave po dlhšiu dobu, môže spôsobovať nebezpečné pracovné podmienky alebo poruchy. Pravidelná údržba zaručuje bezpečnú prevádzku jednotky a jej súlad s miestnymi nariadeniami a požiadavkami.

Súlad s legislatívou

To, že sa na vašom systéme vykonáva údržba a servis vám dáva istotu, že sú splnené všetky príslušné legislatívne požiadavky.

Zdravie

Správne udržiavaná jednotka nielenže vykuruje alebo ochladzuje priestory, ale zabraňuje aj problémom s kvalitou vzduchu. Čisté filtre a výmenníky znamenajú lepší vzduch pre vaše dýchanie. Neudržiavaná jednotka je zdrojom nečistoty, plesní a baktérií, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť dýchacie problémy tých, ktorí žijú alebo pracujú v dome alebo kancelárskych priestoroch.

Výhody pravidelného servisu

Z dlhodobého hľadiska je pravidelná údržba vždy lacnejšia než servisné zásahy ad-hoc. Naši odborní servisní technici k vám prídu pripravení a tým sa predchádza opakovaným návštevám a zvýšeným nákladom.
Pravidelná údržba jednotky zaručuje, že nie sú ohrozené náklady za elektrickú energiu, výkon a že bezpečnostné funkcie a integrita systému spĺňajú najnovšie normy a nariadenia.
Všetky náhradné diely používané našim servisom sú certifikované originálne výrobky, čo znamená, že riziko poruchy je možné znížiť a zaistiť pritom platnosť záruky.
Bežná údržba, ako sú výmeny oleja a kvapalín, výmeny dielov a iné menšie opravy môžu pomôcť jednotke k oveľa účinnejšej prevádzke.